Merlijn voor Tweetalig Primair Onderwijs in Eemnes.
  
  
  
Beschrijving
  
Tweetalig basisonderwijs
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/Early-English.aspx
1
21st Century Skills
  
http://www.merlijn-eemnes.nl/onderwijs/Paginas/ICT-en-Merlijn.aspx
2
  
3
  
4
  
5

Merlijn: voor tweetalig onderwijs in Eemnes

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Merlijn is onderdeel van de Alberdingk Thijm Scholen en biedt tweetalig primair onderwijs, laagdrempelig en dichtbij huis.

We leren kinderen in de groepen hoe zij goed kunnen communiceren en samenwerken. In onze maatschappij speelt daarbij het Engels een steeds belangrijkere rol. Wij geven nu al een belangrijk deel van ons onderwijs in het Engels vanaf groep 1. We doen dat thematisch met het international primary curriculum (IPC). Alle lessen worden daarmee rond één thema aangeboden.  Lees hier verder over IPC


​Er komt steeds meer aandacht voor tweetaligheid in onze maatschappij. Samen met 19 andere basisscholen ontwikkelen we in een pilot (TPO) onderwijs dat daarbij past. Wij geven twee dagen per week de lessen in het Engels. Onze leerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid en de kinderen zijn super trots op wat zij nu al kunnen!

Lees hier verder.​


​​ ​ ​