IPC

​Tweetaligheid en het International Primary Curriculum (IPC) vormen​ het hart van ons onderwijs. We kiezen elk jaar  thema's  die we aanbieden in ons onderwijs. De thema's verschillen per bouw en zijn samen kerndoel dekkend.

ipc.jpg 


Vakoverstijgend:

Een mooi voorbeeld ziet u in het onderstaande filmpje. In de middenbouw leerden we over het thema: De actieve planeet. We hebben hiervoor teksten gelezen over de aardbeving in Nepal die in 2015 plaats vond. Naar aanleiding van informatie die de kinderen verzamelden hadden zij een nieuwsbericht opgesteld en opgenomen. Klik Hieronder voor het nieuwsbericht:

Het nieuwsbericht van Ryan 


IPC

Bilingual education and the International Primary Curriculum (IPC) are core of our education. Each year we choose topics, which we integrate in our education. The topics vary per group and form a complete learning curve, with which we work to achieve the core goals for every group.

School cross curricular

With each topic we make compliant language activities for the English and the Dutch language. By making the assignments children learn for example how to use computer programmes such as Word or PowerPoint. The video below is a good example of this. In group 4/5/6 we learned about the topic: The active planet. We read a text about the earthquake in Nepal of 2015. By using the information they collected, the children were able to draw up a newsflash and record it. The newsflash of Ryan gives a lot of information about what he has learned. Not in the least about how he made the video. Well done Ryan.