De lessen in het Engels en 21st century skills maken ons onderwijs boeiend: dat is de missie van Merlijn

Missie en visie

​​Onze missie en visie...

De kinderen op Merlin leren doelgericht in relatie met anderen, zij ontwikkelen zich door tweetalig, boeiend, eigentijds onderwijs dat is gericht op de toekomst

Dat is de kern van uitdagend en modern onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich dan tot zelfverzekerde, bewuste, respectvolle en vooral ook nieuwsgierige mensen die zijn voorbereid op communiceren met anderstaligen en andere culturen.

Wij bieden tweetalig en vakoverstijgend onderwijs met het International Primary Curriculum (IPC). Door een thematische aanpak worden vakken zoals aardrijksdunde, geschiedenis, techniek of kunst met elkaar verbonden. Thema's zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe veranderden zij de wereld.
  • Nederland wordt Nederland.
  • Chocolade.
  • Op de boerderij.
  • Een veranderende wereld, over vulkanen
  • The Airport
  • Let's plant it
ICT is bij de lessen een belangrijk middel, hiermee leren kinderen vaardigheden zoals vragen stellen en onderzoek doen of automatiseren zij spelling en rekenen.

Voor de basisvakken lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven en rekenen maken we gebruik van methoden. 


Personal goals

Personal goals zijn een belangrijk onderdeel van (bijna) alle lessen. Het gaat om het ontwikkelen van respect voor anderen en onze omgeving, onderzoekend en nieuwsgierig zijn, flexibiliteit, communicatie...   vaardigheden die bijdragen om nog beter te leren samenwerken. 

​Ontwikkeling volgen

We verzamelen summatief en formatief informatie over de ontwikkeling van de kinderen.  Summatief toetsen we de ontwikkeling van kennis zoals rekenen of spelling, met het Leerling Ontwikkel en Volg Systeem van CITO (LOVS). Formatief volgen we de ontwikkeling van vaardigheden zoals presenteren of het gebruik maken van legenda's bij landkaarten. We doen hierover verslag tijdens ouders gesprekken en twee keer per jaar schriftelijk in het Sterverslag.

Aan het eind van groep 8 maken de leerlingen de Centrale Eindtoets van CITO.


​Contact m​et ouders​

Op school- en groepsniveau worden ouders via Parro  -onze ouder app- geïnformeerd. We sturen korte berichten, een Wonder Talk Learn question of foto's met betrekking tot ontwikkelingen in de klas.

In de loop van het jaar nodigen we u uit voor oudergesprekken en informatieavonden.

Een aantal keer per jaar wordt er een informatieve @Newsflash geschreven.