Door lessen in het Engels en Nederlands kunnen we met veel meer mensen om ons heen samenwerken: dat is de missie van Merlijn

Missie en visie

​​​DSC_9371.jpg


Onze missie en visie...


De kinderen op Merlin leren doelgericht in relatie met anderen, zij ontwikkelen zich door tweetalig, boeiend, eigentijds onderwijs dat is gericht op de toekomst

Dit is voor ons de kern van uitdagend en modern onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich tot zelfverzekerde, bewuste, respectvolle en vooral ook nieuwsgierige mensen die zijn voorbereid op communiceren met anderstaligen en andere culturen. Het leren van een tweede taal is uitdagend en leuk!


De basis is het leren van technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen en dat oefenen we dagelijks. Wij geven vakoverstijgend onderwijs met het International Primary Curriculum (IPC). Door de thematische aanpak worden vakken zoals taal, aardrijksdunde, geschiedenis, techniek of kunst met elkaar verbonden. Creatieve technologie is daarbij een belangrijk middel.  Kinderen leren hiermee vaardigheden zoals onderzoek doen en automatiseren zij spelling- en rekenenvaardigeheden. 

​​

Personal goals

Personal goals zijn een belangrijk basis van (bijna) alle lessen. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van individuele kwaliteiten die belangrijk zijn voor de 21e eeuw. Zo gaat het om het ontwikkelen van respect voor anderen en onze omgeving, onderzoekend en nieuwsgierig te zijn, je flexibel op te stellen, veerkrachtigheid en communicatie, samenwerken...  

​Ontwikkeling volgen

We verzamelen met summatieve en formatieve toetsen informatie over de ontwikkeling van de kinderen zodat we onze lessen beter kunnen plannen en u goed kunnen informeren.

  • Summatief toetsen we de ontwikkeling van kennis zoals rekenen of spelling, zodat we met het Leerling Ontwikkel en Volg Systeem u een beeld kunnen geven van de ontwikkeling van uw kind(eren).
  • Formatief volgen we de ontwikkeling van vaardigheden zoals presenteren of het gebruik maken van legenda's bij landkaarten.
We doen van de ontwikkeling verslag tijdens ouders gesprekken en in het Sterverslag.
Aan het eind van groep 8 maken de leerlingen de Centrale Eindtoets van CITO.​