​ "Pesten is geen optie en je doet elkaar geen pijn op Merlijn!". Dat is heel helder voor iedereen van groot tot klein!
 

Protocol

​​​​ "Pesten is geen optie, je doet elkaar geen pijn!"

Dat is heel helder voor iedereen van groot tot klein. Hiervoor is aandacht met de Personal Goals en de Kanjertraining. We maken zo nodig gebruik van het pestprotocol van de Kanjertraining.