Peuters


De Woelwaters zijn gefuseerd met de Belhamels.

De Belhamels bieden dagelijks opvang voor kinderen van 1 tot 4 jaar en na schooltijd verzorgen zij de buitenschoolse opvang (BSO) voor basisschoolkinderen.